Zelfverzekerd een training geven

Teamcoaching zorg en GGZ:

als team samen vitaal en sterk zijn

Zelfbewust doelen stellen én targets halen
Teamcoaching helpt om het goede gesprek te voeren
Teamcoaching ter ondersteuning van het team en van de manager

Vinden jullie als team echt samenwerken lastig?

Door alle veranderingen is het niet meer duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen. Dit zorgt voor frustraties. Soms vraag je je af waar je collega nou zo druk mee is. Je hebt geen idee. 

Jullie zijn heel hard aan het werk.  De druk is hoog. Maar het lijkt alsof iedereen op zijn eigen eilandje zit en je hebt niet het gevoel één team te zijn dat een gezamenlijk doel heeft. Hierdoor ontstaat een gevoel van leeglopen. En er lijkt geen tijd te zijn om hier eens rustig samen bij stil te staan.

De vergaderingen zijn vermoeiend en vaak worden punten doorgeschoven naar een volgend overleg.  “Waarom kunnen we geen besluiten nemen met elkaar”, verzuchten jullie in de wandelgangen.

Er wordt over elkaar gepraat in kleine groepjes, dit bevordert niet de sfeer. Je voelt geen veiligheid om je mening te geven of je collega aan te spreken op gedrag. Er is gedoe onderling en het gaat niet vanzelf over.

Is je span of control als manager (te) groot?

Je span of control is te groot om al je teams de aandacht te geven die je zou willen en die ze nodig hebben. Je voelt je tekort schieten en je merkt dat teamleden hun motivatie verliezen, ziek worden of zelfs vertrekken.

Je hebt gewoonweg te weinig tijd om aan de slag te gaan met het gedoe in sommige van je teams. En je vindt dat ook lastig om te doen vanuit de pet van manager die je draagt.

De verantwoordelijkheid voor je teams voelt zwaar. Je krijgt verwijten van teamleden dat je te weinig beschikbaar bent, maar ja, zij pakken hun nieuwe verantwoordelijk heden ook niet echt op. Je voelt frustratie.

Nieuwe manieren van werken,
zoals zelforganisatie,
vragen om nieuwe spelregels

dat is best logisch 🙂

Een teamcoach zorgt voor een onafhankelijke blik, heeft geen belang bij de uitkomst en kan vanuit de helikopterview denken. Een teamcoach helpt het team om zelfstandig beslissingen te nemen binnen de nieuwe context. Neutraliteit zorgt ervoor dat een teamcoach onderliggende patronen doorziet en onbespreekbare zaken bespreekbaar maakt. Samen nieuwe spelregels maken als team en manager.

Verlangen jullie hiernaar?

als team en manager

Plezier in het werk

 • Ingewikkelde situaties met elkaar doorworstelen, waardoor er weer lucht en ruimte ontstaat.

Gezond functioneren

 • Zicht op ieders kwaliteiten en valkuilen, zodat jullie elkaar aanvullen en helpen.

Meer presteren

 •  Samen met de cliënt, de bewoner, de gestelde resultaten halen vanuit positiviteit.

Gaat teamcoaching echt iets opleveren? Kunnen we wel veranderen als team? Op zich is het best goed om eens gezellig bij elkaar te zitten, maar hoe nuttig is dat? Kunnen we niet beter gewoon terug gaan naar de oude situatie, die werkte toch goed? Begrijpelijke vragen! 

Ik heb heel wat teams begeleid met dezelfde vragen. Financiële druk, nieuwe regelgeving en andere veranderingen in de externe omgeving ‘dwingen’ veel organisaties tot andere manieren van werken. Het versterken van teameigenaarschap is nodig, en dat lukt je gewoonweg niet zonder een overstijgende, neutrale blik én steun van bijvoorbeeld een teamcoach.

Wat levert teamcoaching op voor het team?

 1. Bewustwording van je eigen kwaliteiten en van je collega’s, zodat je elkaar helpt en aanvult
 2. Op een natuurlijke wijze je teamrol oppakken, waardoor de teamdynamiek juist helpend wordt
 3. Belemmerende patronen worden zichtbaar en bespreekbaar, waardoor vertrouwen ontstaat
 4. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid, zodat ieder doet wat hij moet doen
 5. Open communicatie, waardoor jullie elkaar aanspreken en feedback geven
 6. Goede samenwerking, waardoor er weer volop werkplezier is
 7. Duidelijkheid naar cliënten die zich daardoor veilig voelen en waar het beter mee gaat

Wat levert teamcoaching op voor de manager?

 1. Een team en medewerkers die zelfstandig werken, de droom van iedere leidinggevende
 2. Het team is zelfredzaam, waardoor jij kunt focussen op de lange termijn en overstijgende zaken
 3. Het team vertoont eigenaarschap, waardoor jij gemakkelijker kunt delegeren en loslaten
 4. Vertrouwen binnen het team, zodat jullie samenwerken aan de doelen van de organisatie
 5. Tevreden deelnemers, dus minder verloop, verzuim en gedoe

Teamcoaching:

Kortom: een team dat trots is op zichzelf en de teamdoelen haalt. “We zijn goede, betrokken en professionele vakmensen die kunnen relativeren en de cliënt niet hoeven te ‘fixen'”. En als manager ben je blij met teams die zelfstandig werken, waardoor jij volop ruimte hebt voor de overstijgende managementtaken.

Hoe gaan we samen aan de slag
in een teamcoachtraject?

Maatwerk

Met de opdrachtgever sta ik uitgebreid stil bij de beginsituatie en het gewenste resultaat 

Observatie

Ik observeer het team om de teampatronen te ontdekken en echt aan te kunnen sluiten

Sessies

Regelmatigheid in sessies doet wonderen. Het team gaat in de tussentijd aan de slag met nieuw gedrag

Creativiteit

Allerlei creatieve werkvormen zorgen voor bewustwording, plezier en begrip voor elkaar en zicht op mogelijkheden 

Opluchting

Het team kan zelf verder en de teamcoach is overbodig. Ze hebben praktische tools om sterk te blijven

"De teamsessies waren altijd
een 'pauzemoment' voor het team. Een sfeer waarin we echt even tot elkaar en onszelf konden komen."

Willen jullie als team écht samenwerken
én zelfbewust doelen stellen en targets halen?
Dan kan ik je helpen.

DOE-tip voor jullie als team of voor jou als manager:

Neem via deze knop vandaag nog contact met me op!

Via deze knop kom je op mijn contactpagina. Vraag daar een gesprek aan waarin we bespreken hoe dit traject gaat bijdragen aan het gewenste resultaat.

Voor wie is dit teamcoachtraject?

Voor teams in de zorg of de GGZ. En ook voor teams in andere sectoren, want het gaat tenslotte niet om de inhoud van het werk, maar om de teamdynamiek. En overal werken mensen die uiteindelijk op elkaar lijken ;-).

Dit zeggen anderen over een teamcoachtraject

"Met plezier echt SAMENwerken"

Ons team is jong en gedreven. We wilden vooral beter op elkaar kunnen inspelen. Iene heeft ons ontzettend goed begeleid door vragen te stellen. Gelijk al in de eerste sessie liet ze ons een spiegel zien waardoor we anders gingen kijken. Niet alleen naar ons team maar ook naar onszelf. Onze kwaliteiten en valkuilen werden zichtbaar, maar ook in welke teamfase we zitten en hoe we verder kunnen groeien als team.

De leerpunten die we telkens na afloop van een sessie op papier zetten, hebben we ook echt uitgevoerd in de praktijk. Iene gaf ons daarbij waardevolle tips en moedigde ons aan.

Heel waardevol waren de momenten dat je Iene 1 op 1 sprak en ze de tijd voor je nam en je dingen van een andere kant liet zien. Iene ziet dingen vanuit een christelijk oogpunt, dat past ook bij onze identiteit, waardoor je dus ook algemene levenslessen van Iene meekreeg.

Als resultaat zie je nu een heel ander team dan toen we nog geen coaching hadden gehad. We kennen nu elkaars kwaliteiten en weten die te gebruiken én te waarderen. Ook zijn we veel mondiger geworden, waardoor we minder stress ervaren en de communicatie met andere collega’s duidelijker is. We voelen ons sterk als team en werken met plezier echt samen.

"We kennen onze kracht en tonen eigenaarschap"

We werden in het diepe gegooid door de zelforganisatie. Omdat Iene onafhankelijk is en heel erg vanuit de helicopterview kan denken, voelden we ons als team gehoord en begrepen. Samen op zoek naar onze kwaliteiten en hoe we het beste eigenaarschap kunnen tonen.

Teamcoaching is bij Iene niet alleen maar lief doen en bewust worden van jezelf, maar ook soms ingewikkelde situaties met elkaar door worstelen. Het voelt heel krachtig als Iene dan de juiste vragen stelt om dit proces te ondersteunen. Iene prikkelt waardoor er aan je eigen ‘boom’ en de ‘boom’ van je team wordt geschud.

Dingen blijven niet hetzelfde als je met Iene aan de slag gaat, en daar moet je wel voor open staan. Niet met de vinger naar de ander wijzen maar met de vinger naar jezelf.. ‘wat kan ik er aan doen om mezelf meer comfortabel te voelen’? Welke stappen kan ik zetten om meer in mijn kracht te komen staan’? etc.

Een teamcoach is niet iets wat eenmalig nodig is, ‘onderhoudsbeurten’ zijn noodzakelijk. Patronen moet je trainen om te kunnen veranderen, dus soms moet die thermometer er weer even in.. ook om te kijken welke resultaten we als team hebben geboekt.
Rosanne van der Lee-Kalkman
Senior Begeleider - Begeleide Woonvorm De Sandeling Eleos

"We zetten bewust onze kracht in en zijn super gemotiveerd"

Iene was er om ons te helpen een vitaal team te zijn. Maar eerlijk gezegd wist ik niet goed wat ik ervan moest verwachten en vroeg mijzelf af of we er wel echt wat aan zouden hebben. Ik vond het best gezellig om zo met elkaar te zitten, maar hoe nuttig is dit?

Nou, daarin ben ik wel bijgedraaid. Ik zie zeker het nut ervan in, want ik zie nu een team dat bewust is van processen en van elkaars krachten. Een team dat gemotiveerd is om daar zo actief mogelijk mee aan de slag te gaan. Deze werkhouding hebben we echt aan de teamcoaching door Iene te danken!

Wat ik ook prettig vind: ze heeft een tas vol creatieve/praktische opdrachten om dingen beeldend te maken waardoor we onszelf en elkaar beter begrijpen. En ze zorgt ervoor dat plannen en ideeën van het team geborgd worden.

Mijn eigen grootste leermoment was bij het instrumentenspel. Ineens zag ik mijn 100 gedachten bij een casus als kwaliteit in plaats van als vermoeiend, zwak en eindeloos nuancerend. Ik kan juist vanuit verschillende invalshoeken dingen bekijken en dat vanuit kracht brengen. Ik ben heel blij met dit inzicht dat mij motiveert in het werk!
Annemarie Moree-Schuitemaker
Begeleider - Begeleide Woonvorm De Sandeling Eleos

"Ieder kijkt met een eigen bril
en gaat voor hetzelfde doel!"

"Taakvolwassenheid, rust en eigenaarschap"

Echt mensen in hun kracht zetten. Verleiden tot samenwerken en het opbouwen van vertrouwen in elkaar en in de manager. Dat heb ik in de achterliggende jaren zien gebeuren en daar heeft Iene een grote en belangrijke rol in gehad. Iene spaart mensen niet en durft te confronteren. Dit zorgt er voor dat teams dat ook gaan leren en dat er een goede feedbackcultuur ontstaat.

Ik heb collega’s enorm zien groeien in hun taakvolwassenheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

"We hebben elkaar nodig voor resultaat"

Het team is als een goedgevulde doos chocolade en heeft van alle smaken iets.

Het team is als een doosje met onderdelen, allemaal verschillend. We hebben elkaar nodig om iets te maken.

De verschillende radertjes zijn met elkaar verbonden, communiceren met elkaar en gaan voor resultaat.
Associatiekaarten voor technici

Iene Lammers

Gecertificeerd professioneel teamcoach, coach en trainer. Meer dan 15 jaar ervaring.

Opgeleid als trainer merkte ik dat er soms meer nodig is dan vaardigheden trainen. De teamdynamiek vraagt om aandacht. Oplossingen zitten meer in de onderlinge interactie dan in het toepassen van de feedbackregels bijvoorbeeld.

Ik ben verder gaan studeren als teamcoach. Ik vind het prachtig om belemmerende patronen bloot te leggen en te zien wat een bevrijding dat kan geven: een team heeft het weer goed met elkaar en werkt met plezier samen. Aanspreken en feedback geven gaat dan haast als vanzelf :-).

Wat anderen over mij zeggen: “Rustig, vrolijk, spiegelend, direct, super professioneel (je laat niet merken wat je zelf ergens van vindt, maar laat echt de ander denken en een conclusie trekken).”

Als coach begeleid ik individuele teamleden, zodat zij zich bewust worden van hun kwaliteiten, weer weten waar ze voor staan en gemotiveerd hun werk oppakken in het team.

Verbinding met jezelf, zorgt voor verbinding met de ander.

Praktisch

 • Intake
 • Programma op maat
 • Vaak geven drie teambijeenkomsten al voldoende inzicht om eerste stappen te zetten
 • Individuele coachgesprekken met teamleden en/of de manager
 • Eindevaluatie

Willen jullie als team écht samenwerken
én zelfbewust doelen stellen en targets halen?
Dan kan ik je helpen.

DOE-tip voor jullie als team of voor jou als manager:

Neem via deze knop vandaag nog contact met me op!

Via deze knop kom je op mijn contactpagina. Vraag daar een gesprek aan waarin we bespreken hoe dit traject gaat bijdragen aan het gewenste resultaat.

Veelgestelde vragen

Ja, dat begrijp ik. Heel herkenbaar. Bekijk het eens van de andere kant, hoeveel tijd kost het om inefficiënte vergaderingen te houden, langs elkaar heen te praten, gedoe te hebben wat uitgesproken moet worden enz. enz. Dit kost allemaal tijd. Teamcoaching levert dus tijdwinst op ;-).

Ja, ik coach inderdaad zowel het team als individuele teamleden als dat nodig is. De vraag van een individueel teamlid heeft effect op het samenwerken in het team. Persoonlijke triggers zijn lastig om in teamverband mee aan de slag te gaan. Dat voelt heel kwetsbaar, daarom doen we dit individueel. Een teamlid wordt daardoor steviger en neemt zijn teamrol met kracht op. En dit komt het teamproces ten goede.

Totus Training draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches